สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ประดับยนต์ ฯลฯ

 

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ประดับยนต์ ฯลฯ

       เช่น แบตเตอร์รี่สารอง, นาฬิกาดิจิตอล, อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าน, อุปกรณ์ที่เชื่อมกับไฟฟ้ามีฟันเฟืองมอเตอร์

 

น้าหนักสินค้า (กิโลกรัม) ทางเรือ(บาท/กิโลกรัม) ทางรถ(บาท/กิโลกรัม)
0-5 ขั้นต่า 500 ขั้นต่า 800
5-10 ขั้นต่า 500 100
10 - 100 65 70
100 - 1,000 55 60
1,000 ขึ้นไป 50 55

   

 

© 2017 || TPS Trading. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 6

Week 15

Month 90

All 1827