สินค้าธรรมดาทั่วไป

 

สินค้าธรรมดาทั่วไป

เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, กระดาษ, แพ็คเกจเครื่องสาอาง,เครื่องมือช่าง

 

น้าหนักสินค้า (กิโลกรัม) ทางเรือ(บาท/กิโลกรัม) ทางรถ(บาท/กิโลกรัม)
0-5 ขั้นต่า 500 ขั้นต่า 800
5-10 ขั้นต่า 500 90
10 - 100 50 60
100 - 1,000 45 50
1,000 - 2,000 35 45
2,000 ขึ้นไป 30 40

   

© 2017 || TPS Trading. All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 6

Yesterday 6

Week 15

Month 90

All 1827